DISCLAIMER

Versie 1.1, d.d. 17 juli 2007

 

Deze website is van informatieve aard en bevat informatie over het jazzevenement Jazz in Foodtown, een initiatief en handelsnaam van Stichting The River Aa Big Band (hierna te noemen RABB) en mede-organisator Eetcaf 't Gat in de Markt (hierna te noemen GAT), beide gevestigd te Veghel.

 

De uitgevers van deze website streven naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid van de informatie op deze site. Echter fouten of onvolkomenheden zijn niet uitgesloten. Beide partijen, RABB en GAT aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, dan wel gevolgschade voortvloeiend uit de inhoud van deze site of het gebruik ervan, ongeacht of deze informatie correct of incorrect is.

 

De merkrechten op de logo's en namen van de sponsors, deelnemende bands en andere betrokken partijen vermeld op deze site, alsmede de auteursrechten op weergegeven foto's en afbeeldingen, liggen bij de betreffende rechthebbende. Gebruik van deze site, is alleen toegestaan indien dit merk- en/of auteursrecht wordt gerespecteerd. Inbreuk hierop kan door de betreffende partij bestraft worden.